Ποδόσφαιρο soon Live
3-Way
Διεθνές Συλλόγων / EL Langzeitwetten / Winner
1
X
2
Διεθνές Συλλόγων / EL Langzeitwetten / Group A / group winner
1
X
2
Διεθνές Συλλόγων / EL Langzeitwetten / Group A / to qualify
1
X
2
Διεθνές Συλλόγων / EL Langzeitwetten / Group B / group winner
1
X
2
Διεθνές Συλλόγων / EL Langzeitwetten / Group B / to qualify
1
X
2
Διεθνές Συλλόγων / EL Langzeitwetten / Group C / group winner
1
X
2
Διεθνές Συλλόγων / EL Langzeitwetten / Group D / group winner
1
X
2
Διεθνές Συλλόγων / EL Langzeitwetten / Group D / to qualify
1
X
2
Διεθνές Συλλόγων / EL Langzeitwetten / Group E / group winner
1
X
2
Διεθνές Συλλόγων / EL Langzeitwetten / Group E / to qualify
1
X
2
Διεθνές Συλλόγων / EL Langzeitwetten / Group F / group winner
1
X
2
Διεθνές Συλλόγων / EL Langzeitwetten / Group F / to qualify
1
X
2
Διεθνές Συλλόγων / EL Langzeitwetten / Group C / to qualify
1
X
2
1 / 2