Ποδόσφαιρο soon Live
3-Way
Γερμανία / 2. Bundesliga
1
X
2
Γερμανία / Winner 2. Bundesliga
1
X
2
Γερμανία / Relegation 2. Bundesliga
1
X
2
Γερμανία / Promotion 2. Bundesliga
1
X
2
Γερμανία / 3rd League
1
X
2
Γερμανία / Winner 3. Liga
1
X
2
Γερμανία / 1. Bundesliga
1
X
2
Γερμανία / Bundesliga Top Goalscorer
1
X
2
Γερμανία / Champion Bundesliga without Bayern
1
X
2
Γερμανία / 1. BL Head to Head (end of the season)
1
X
2
Γερμανία / Bundesliga bottom 3
1
X
2
Γερμανία / Bundesliga bottom
1
X
2
Γερμανία / 2. Bundesliga
1
X
2
Γερμανία / 3rd League
1
X
2
Γερμανία / 1. Bundesliga
1
X
2
Γερμανία / Winner Bundesliga
1
X
2
Γερμανία / 1. BL Head to Head (end of the season)
1
X
2
1 / 3