Ποδόσφαιρο soon Live
3-Way
Διεθνές Συλλόγων / CL Outrights / Winner
1
X
2

UEFA Champions League 2019 Winner

Διεθνές Συλλόγων / CL Outrights / Winner Nation
1
X
2

UEFAChampions League Winning Nation

Διεθνές Συλλόγων / CL Outrights / Top Goalscorer
1
X
2

UEFA Champions League 2019 Top Goalscorer