Εκδοτης


Springer Sport Ltd.
Cornerstone Business Centre - Level 1-Suite B
16th September Square
MST1180 Mosta
Malta


E-Mail: support@bet3000.com

Εμπορικό Μητρώο:
Τοπικό δικαστήριο: Μάλτα
Αρ. εγγραφής: C57229
Διευθυντές: Simon Springer, Robert Psaila

Α.Φ.Μ.: MT 24443323

Ρυθμιστικός φορέας:
Αρχή Τυχερών Παιγνίων της Μάλτας (MGA)
Building SCM 02-03, Level 4,
SmartCity Malta
Ricasoli SCM1001
Τηλ: +356 2546 9000

Πνευματικά δικαιώματα και ιδιοκτησία εικόνων:
Εάν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, το περιεχόμενο που χρησιμοποιείτε στο www.bet3000.com προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.